Conditiemeting

Meten, onderzoeken en verder kijken dan de oppervlakte.

Risicogestuurd advies

Noodzaak, wens en veiligheid zijn communicerende vaten.

Budgetbewaking

Voortdurend de optimale oplossing binnen het gegeven financiële kader.

De meeste kunstwerken in ons land zijn gebouwd in de jaren ‘60 en ‘70. Dat betekent dat iedere beheerder van civieltechnische kunstwerken binnenkort te maken krijgt met de vraag wat de huidige conditie is. Maar na die eerste vraag volgen er nog veel meer, zoals “Welke invloed heeft de conditie op de levensduur?”, “Is het tijd voor vervanging of is levensverlengend onderhoud een betere optie?” en “Hoe houden we dit vraagstuk binnen het budget?”.

Wanneer u zich moet uitspreken over welke acties er ondernomen moeten worden om kunstwerken functioneel te houden, verwacht men ook dat veiligheid voorop staat, u binnen budget blijft en u de duurzaamheidsambitie voor ogen houdt. Dan heeft u meer nodig dan uitsluitend een verslag met de feitelijke situatie. Na inspecteren volgt adviseren. U wilt verschillende scenario’s kunnen presenteren; wat gebeurt er wanneer er uitsluitend regulier onderhoud wordt gepleegd? Is vervanging uit te stellen? Wat is op korte of op lange termijn financieel het voordeligst? Onze rapportage levert u alle benodigde informatie in één oogopslag.

Onze werkwijze

Stap 1

De inspectie-behoefte inventariseren.

Stap 2

Het formuleren van uw vraagstelling(en) (niet alleen technisch maar ook bestuurlijk). Standaard onderdeel van onze werkwijze is een uitgebreid interview met de beheerder.

Stap 3

Een grondige inspectie conform NEN 2767-4.
U(w collega) wordt uitgenodigd mee te gaan op inspectie. Samen komen we tot meer.

Stap 4

Inspectierapport met aanvullende advisering waarin de vraagstellingen (stap 2) worden beantwoord.

Stap 5

Op basis van uw inspectie-behoefte (stap 1) ontvangt u een presentatiegereed Plan van Aanpak. Daarbij komen ook de niet-technische oplossingen aan bod.

Wij helpen u met

CUR-Aanbeveling 117

Inspectie en advies op basis van de CUR-Aanbeveling 117.

NEN 2767-4

Conditiemetingen van civieltechnische kunstwerken en rapportage aan de hand van NEN 2767-4.

Risicogestuurd advies

Beheer en onderhoud aan de hand van een risicogestuurd advies.

Bespaar op kosten

Met een cijfermatige onderbouwing van de verschillende opties.

Hergebruik materialen

Samen streven naar duurzaam gebruik van beschikbare materialen.

Verlengen levensduur

De inspanning waarmee de technische levensduur tijdelijk of duurzaam wordt verlengd.

Meerjarenplan

Voor het uitvoeren van onderhoud en als basis voor goed assetmanagement.

Contractvorming

Een bestek of vraagspecificatie voor het contracteren van een aannemer.

Referenties

Samen de eerste stap zetten

U krijgt van ons de eerste stap cadeau. Zonder verplichtingen. Zo krijgt u een reële indruk van onze kennis en kunde. Wij doen niet aan “snelle jongens (m/v)” die alleen het praatje komen houden. Een ervaren inspecteur/adviseur — degene die u ook verder in het traject gaat helpen — is uw gesprekspartner. Zo serieus nemen we u èn inspecties. In samenspraak bepalen we de omvang van een eventuele opdracht. Binnen vijf werkdagen ontvangt u desgewenst daarna een offerte voor stappen 2 tot en met 5.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.
image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml